Seglingen 18-06-13.
Klicka här för att spela i Vimeo.
ons0613.00_01_30_15.Still001