Seglingen 18-08-15.
Klicka här för att spela i Vimeo.

HQ040152_01.MP4.00_00_45_18.Still001