Seglingen 18-08-22.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0822.00_02_41_08.Still002