Seglingen 18-08-29.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0829.00_01_22_05.Still001