Seglingen 18-05-16.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0516.00_01_00_05.Still001