Seglingen 18-05-30.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0530.00_00_09_20.Still001