Seglingen 18-06-06.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0606.00_00_44_24.Still001