Seglingen 18-05-23.
Klicka här för att spela i Vimeo.
HQ040002_01.MP4.00_00_13_17.Still001